Les Lumières

Kulturfestivalen om upplysningstiden

Tema 2019:
VÅR HEMLIGA AGENT
JOHAN ANDERS JÄGERHORN

Bakgrundsbild: Elias Martin, Dans på Sveaborg (1764)

XVII Les Lumières

15.–16.6.2019

17. Kulturfestivalen om upplysningstiden
i Helsingfors och på Sveaborg

Konstnärlig ledare: Marja Rumpunen